Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Năm 2023

Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa công bố chính thức ngưỡng điểm chuẩn năm 2023. Điều này tạo ra sự mong đợi lớn từ phía các thí sinh và phụ huynh, đặc biệt là những ai đã nỗ lực trong kỳ thi tuyển sinh. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về điểm chuẩn và tập trung vào nguyện vọng 1 - điểm chuẩn trúng tuyển của từng mã ngành.

Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh với điểm chuẩn đầy hấp dẫn. Trường không chỉ nổi tiếng về chất lượng đào tạo mà còn có môi trường học tập hiện đại, các cơ sở vật chất tiện nghi, và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Điều này tạo nên một môi trường lý tưởng để các bạn trẻ phát triển bản thân và chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp.

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Xét Theo Kết Quả Thi THPT 2023

THÔNG TIN CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên ngành Xét tuyển: Sư phạm tiếng Anh (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7140231D
 Tổ hợp xét tuyển: D01, D96
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 27,2

Tên ngành Xét tuyển: Sư phạm Công nghệ (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7140246D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 19,7

Tên ngành Xét tuyển: Thiết kế đồ họa (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7210403D
 Tổ hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V08
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24,3

Tên ngành Xét tuyển: Thiết kế thời trang (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7210404D
 Tổ hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V09
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,1

Tên ngành Xét tuyển: Ngôn ngữ Anh (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7220201D
 Tổ hợp xét tuyển: D01, D96
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,03

Tên ngành Xét tuyển: Kinh doanh Quốc tế (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7340120D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 27,25

Tên ngành Xét tuyển: Thương mại điện tử (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7340122C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,75

Tên ngành Xét tuyển: Thương mại điện tử (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7340122D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 27

Tên ngành Xét tuyển: Kế toán (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7340301C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24

Tên ngành Xét tuyển: Kế toán (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7340301D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 26

Tên ngành Xét tuyển: Luật (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7380101D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, D01
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 22,75

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7480108A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24 98

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7480108C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,18

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7480108D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 26 15

Tên ngành Xét tuyển: Hệ thống nhúng và loT (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7480118D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,8

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thông tin (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7480201A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,98

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thông tin (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7480201C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,86

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thông tin (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7480201D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 26,64

Tên ngành Xét tuyển: An toàn thông tin (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7480202D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 26,9

Tên ngành Xét tuyển: Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7480203D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 26,81

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75I0102A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 20

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510102C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 21,75

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510102D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23 65

Tên ngành Xét tuyển: Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75I0106D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 21

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510201A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,2

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75I0201C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,4

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75I0201D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,1

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ chế tạo máy (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510202A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,2

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ chế tạo máy (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75I0202C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 22,85

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ chế tạo máy (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510202D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ chế tạo máy (CLC Việt-Nhật)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75I0202N
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 21,7

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510203A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24,69

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75I0203C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24,15

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ điện từ (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75I0203D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 26,9

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510205A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24,38

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510205C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24,25

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510205D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 2665

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510206A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,75

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510206C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 20,7

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510206D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,33

Tên ngành Xét tuyển: Năng lượng tái tạo (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510208D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 22,4

Tên ngành Xét tuyển: Robot và trí tuệ nhân tạo (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510209D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 26

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510301A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,5

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510301C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,4

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510301D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,38

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510302A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510302C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,2

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510302D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 26,1

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC Việt-Nhật)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510302N
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 22,3

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510303A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,15

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510303C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24,6

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75103030
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01,D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 26,3

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510401C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510401D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,8

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ vật liệu (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510402D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 20

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510406C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 20,1

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510406D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 20,1

Tên ngành Xét tuyển: Quản lý công nghiệp (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510601A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 22,3

Tên ngành Xét tuyển: Quản lý công nghiệp (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510601C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23

Tên ngành Xét tuyển: Quản lý công nghiệp (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75106010
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,7

Tên ngành Xét tuyển: Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510605D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 25,75

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật in (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7510801C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 19

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75108010
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 20,5

Tên ngành Xét tuyển: Kỷ thuật công nghiệp (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7520117D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 22,3

Tên ngành Xét tuyển: Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7520212D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,5

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thực phẩm (CLC-Tiếng Anh)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7540101A
 Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 21,1

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thực phẩm (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7540101C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 22,94

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thực phẩm (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7540101D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24,3

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ may (CLC-Tiếng Việt)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7540209C
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 19,2

Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ may (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7540209D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 21

Tên ngành Xét tuyển: Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7549002D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 19

Tên ngành Xét tuyển: Kiến trúc (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 75801010
 Tổ hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,33

Tên ngành Xét tuyển: Kiến trúc nội thất (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7580103D
 Tổ hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 24,2

Tên ngành Xét tuyển: kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7580205D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 20,55

Tên ngành Xét tuyển: Quản lý xây dựng (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7580302D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 22,6

Tên ngành Xét tuyển: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7810202D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 23,35

Tên ngành Xét tuyển: Quản lý và vận hành hạ tầng (Đại trà)
 Mã ngành Xét Tuyển: 7840110D
 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 Điểm Chuẩn Trúng tuyển Thi THPT: 19,85

 

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Xét Theo Học Bạ THPT 2023

THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Mã ngành Xét Tuyển: 7140231D
 Tên ngành Xét tuyển: Sư phạm tiếng Anh (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 29

Mã ngành Xét Tuyển: 7140246D
 Tên ngành Xét tuyển: Sư phạm Công nghệ
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 20,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7220201D
 Tên ngành Xét tuyển: Ngôn ngữ Anh (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 26

Mã ngành Xét Tuyển: 7340120D
 Tên ngành Xét tuyển: Kinh doanh Quốc tế (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27

Mã ngành Xét Tuyển: 7340122C
 Tên ngành Xét tuyển: Thương mại điện tử (CLC Tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27,75

Mã ngành Xét Tuyển: 7340122D
 Tên ngành Xét tuyển: Thương mại điện tử (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 28

Mã ngành Xét Tuyển: 7340301C
 Tên ngành Xét tuyển: Kế toán (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 24,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7340301D
 Tên ngành Xét tuyển: Kế toán (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 25,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7380101D
 Tên ngành Xét tuyển: Luật (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27

Mã ngành Xét Tuyển: 7480108A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 26

Mã ngành Xét Tuyển: 7480108C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7480108D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7480118D
 Tên ngành Xét tuyển: Hệ thống nhúng và ioT (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27

Mã ngành Xét Tuyển: 7480201A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 28

Mã ngành Xét Tuyển: 7480201C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 29

Mã ngành Xét Tuyển: 7480201D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thông tin (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 28,75

Mã ngành Xét Tuyển: 7480202D
 Tên ngành Xét tuyển: An toàn thông tin (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7480203D
 Tên ngành Xét tuyển: Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 28

Mã ngành Xét Tuyển: 7510102A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 20,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510102C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 23,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510102D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 24,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510106D
 Tên ngành Xét tuyển: Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 22

Mã ngành Xét Tuyển: 7510201A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 23

Mã ngành Xét Tuyển: 7510201C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 26

Mã ngành Xét Tuyển: 7510201D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 26,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510202A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 20,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510202C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 22,75

Mã ngành Xét Tuyển: 7510202D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ chế tạo máy (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 23

Mã ngành Xét Tuyển: 7510202N
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao Việt - Nhật)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 22

Mã ngành Xét Tuyển: 7510203A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 24

Mã ngành Xét Tuyển: 7510203C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 26,75

Mã ngành Xét Tuyển: 7510203D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510205A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 26,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510205C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7510205D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27

Mã ngành Xét Tuyển: 7510206A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 20,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510206C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 23

Mã ngành Xét Tuyển: 7510206D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 23,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510208D
 Tên ngành Xét tuyển: Năng lượng tái tạo (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 22,75

Mã ngành Xét Tuyển: 7510209D
 Tên ngành Xét tuyển: Robot và trí tuệ nhân tạo
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 28,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510301A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 22,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7510301C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 26

Mã ngành Xét Tuyển: 7510301D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 25,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7510302A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 21

Mã ngành Xét Tuyển: 751O3O2C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 26

Mã ngành Xét Tuyển: 7510302D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 23,75

Mã ngành Xét Tuyển: 7510302N
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ( Chất lượng cao Việt - Nhật)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 21,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7510303A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27

Mã ngành Xét Tuyển: 7510303C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 28

Mã ngành Xét Tuyển: 7510303D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27,75

Mã ngành Xét Tuyển: 7510401C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC Tiếng việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 26,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7510401D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 27

Mã ngành Xét Tuyển: 7510402D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ vật liệu (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 20

Mã ngành Xét Tuyển: 7510406C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 21

Mã ngành Xét Tuyển: 7510406D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 21

Mã ngành Xét Tuyển: 7510601A
 Tên ngành Xét tuyển: Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 20,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510601C
 Tên ngành Xét tuyển: Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 24

Mã ngành Xét Tuyển: 7510601D
 Tên ngành Xét tuyển: Quản lý công nghiệp (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 25,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7510605D
 Tên ngành Xét tuyển: Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 28,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7510801C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 21,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7510801D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 21,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7520117D
 Tên ngành Xét tuyển: Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 20,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7520212D
 Tên ngành Xét tuyển: Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 25,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7540101A
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 22,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7540101C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 23

Mã ngành Xét Tuyển: 7540101D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ thực phẩm (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 25

Mã ngành Xét Tuyển: 7540209C
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ may (CLC tiếng Việt)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 21

Mã ngành Xét Tuyển: 7540209D
 Tên ngành Xét tuyển: Công nghệ may (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 21,75

Mã ngành Xét Tuyển: 7549002D
 Tên ngành Xét tuyển: Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 20

Mã ngành Xét Tuyển: 7580205D
 Tên ngành Xét tuyển: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 22,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7580302D
 Tên ngành Xét tuyển: Quản lý xây dựng (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 23,5

Mã ngành Xét Tuyển: 7810202D
 Tên ngành Xét tuyển: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 24,25

Mã ngành Xét Tuyển: 7840110D
 Tên ngành Xét tuyển: Quản lý và vận hành hạ tầng (Đại trà)
 Điểm trúng tuyển Học Bạ THPT: 20

Khám phá về các ngành nghề Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đào tạo:

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Khám phá: Ngành Kỹ thuật y sinh 

Khám phá: Hệ thống nhúng và IoT

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Khám phá: Ngành Công nghệ chế tạo máy 

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

Khám phá: Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo

Khám phá: Ngành Kỹ thuật công nghiệp 

Khám phá: Kỹ nghệ gỗ và nội thất

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

Khám phá: Ngành Năng lượng tái tạo

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật in

Khám phá: Ngành Thiết kế đồ họa

Khám phá: Ngành Công nghệ thông tin

Khám phá: Kỹ thuật dữ liệu

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

Khám phá: Ngành Kiến trúc

Khám phá: Ngành Kiến trúc nội thất

Khám phá: Ngành Quản lý công nghiệp

Khám phá: Ngành Kế toán

Khám phá: Ngành Thương mại điện tử

Khám phá: Ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

Khám phá: Ngành Kinh doanh Quốc tế

Khám phá: Ngành Công nghệ thực phẩm

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Khám phá: Ngành Thiết kế thời trang

Khám phá: Ngành Công nghệ may

Khám phá: Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Khám phá: Ngành Công nghệ vật liệu

Khám phá: Ngành Sư phạm tiếng Anh

Khám phá: Ngành Ngôn ngữ Anh

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Khám phá: Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khám phá: Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật in

Khám phá: Ngành Công nghệ thông tin

Khám phá: Ngành Công nghệ may

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Khám phá: Ngành Quản lý công nghiệp

Khám phá: Ngành Kế toán

Khám phá: Ngành Thương mại điện tử

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Khám phá: Ngành Công nghệ thực phẩm

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Khám phá: Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khám phá: Ngành Công nghệ thông tin

Khám phá: Ngành Công nghệ thực phẩm

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Khám phá: Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Khám phá: Ngành Quản lý công nghiệp

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Xét Theo Học Bạ THPT 2022

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

Mã ngành: 7510301D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Luật

Mã ngành: 7380101D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302D

Điểm trúng tuyển học bạ:

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480108D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật y sinh 

Mã ngành: 7520212D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Hệ thống nhúng và IoT

Mã ngành: 7480118

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Mã ngành: 7510201D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ chế tạo máy 

Mã ngành: 7510202D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

Mã ngành: 7510203D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Robot và trí tuệ nhân tạo

Mã ngành: 7510209D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật công nghiệp 

Mã ngành: 7520117D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ nghệ gỗ và nội thất

Mã ngành: 7549002D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Mã ngành: 7510205D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

Mã ngành: 7510206D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Năng lượng tái tạo

Mã ngành: 7510208D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật in

Mã ngành: 7510801D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 7210403D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật dữ liệu

Mã ngành: 7480203D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

Mã ngành: 7510102D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kiến trúc nội thất

Mã ngành: 7580103D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kế toán

Mã ngành: 7340301D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kinh doanh Quốc tế

Mã ngành: 7340120D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101D

Điểm trúng tuyển học bạ:  18

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404D 

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ may

Mã ngành: 7540209D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ vật liệu

Mã ngành: 7510402D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Sư phạm tiếng Anh

Mã ngành: 7140231D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201D

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302N

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202N

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7510203C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật in

Mã ngành: 7510801C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ may

Mã ngành: 7540204C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480108C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kế toán

Mã ngành: 7340301C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Thương mại điện tử

Mã ngành: 73340122C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401C

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7510203A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480108A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601A

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm Chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Xét Theo Điểm Thi THPT 2021

Sau đây là chi tiết điểm chuẩn của trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tương ứng với từng ngành đào tạo. 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

Mã ngành: 7510301D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,00

Khối A01, D01,D90: 26,50

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 25,50

Khối A01, D01, D90: 26,00

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,50

Khối A01, D01, D90: 27,00

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480108D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,50

Khối A01, D01, D90: 27,00

Kỹ thuật y sinh 

Mã ngành: 7520212D

Điểm chuẩn: 

Khối A00: 25,00

Khối A01, D01, D90: 25,50

Hệ thống nhúng và IoT

Mã ngành: 7480118

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,00

Khối A01, D01, D90: 26,50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Mã ngành: 7510201D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,00

Khối A01, D01, D90: 26,50

Công nghệ chế tạo máy 

Mã ngành: 7510202D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 25,75

Khối A01, D01, D90: 26,25

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

Mã ngành: 7510203D

Điểm chuẩn: 

Khối A00: 26,25

Khối A01, D01, D90: 26,75

Robot và trí tuệ nhân tạo

Mã ngành: 7510209D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,50

Khối A01, D01, D90: 27,00

Kỹ thuật công nghiệp 

Mã ngành: 7520117D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,75

Khối A01, D01, D90: 25,25

Kỹ nghệ gỗ và nội thất

Mã ngành: 7549002D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 23,75

Khối A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Mã ngành: 7510205D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,75

Khối A01, D01, D90: 27,25

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

Mã ngành: 7510206D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 25,15

Khối A01, D01, D90: 25,65

Năng lượng tái tạo

Mã ngành: 7510208D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,75

Khối A01, D01, D90: 25,25

Công nghệ kỹ thuật in

Mã ngành: 7510801D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,25

Khối A01, D01, D90: 24,75

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 7210403D

Điểm chuẩn:

Khối V1, V7: 24,25

Khối V2, V8: 24,75

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,75

Khối A01, D01, D90: 27,25

Kỹ thuật dữ liệu

Mã ngành: 7480203D

Điểm chuẩn:

Khối A00 : 26,25

Khối A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

Mã ngành: 7510102D

Điểm chuẩn: 

Khối A00: 24,50

Khối A01, D01, D90: 25,00

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101D

Điểm chuẩn:

Khối V03, V04: 22,50

Khối V05, V06: 23,00

Kiến trúc nội thất

Mã ngành: 7580103D

Điểm chuẩn:

Khối V03, V04: 22,50

Khối V05, V06: 23,00

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 25,75

Khối A01, D01, D90: 26,25

Kế toán

Mã ngành: 7340301D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,75

Khối A01, D01, D90: 25,25

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,00

Khối A01, D01, D90: 26,50

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,25

Khối A01, D01, D90: 26,75

Kinh doanh Quốc tế

Mã ngành: 7340120D

Điểm chuẩn: 

Khối A00: 25,25

Khối A01, D01, D90: 25,75

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101D

Điểm chuẩn:

Khối A00, B00: 26,00

Khối D07, D90: 26,50

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401D

Điểm chuẩn:

Khối A00, B00: 26,00

Khối D07, D90: 26,50

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406D

Điểm chuẩn:

Khối A00, B00: 23,50

Khối D07, D90: 24,00

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404D

Điểm chuẩn:

Khối V01, V07,V09: 21,50

Khối V02: 21,75

Công nghệ may

Mã ngành: 7540209D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,50

Khối A01, D01, D90: 25,00

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202D

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,25

Khối A01, D01, D07: 24,75

Công nghệ vật liệu

Mã ngành: 7510402D

Điểm chuẩn:

Khối A00:  23,75

Khối A01, D07, D90: 24,25

Sư phạm tiếng Anh

Mã ngành: 7140231D

Điểm chuẩn:

Khối D01, D96: 27,25

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201D

Điểm chuẩn:

Khối D01, D96: 26,25

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301C

Điểm chuẩn: 

Khối A00: 24,25

Khối A01, D01, D90: 24,75

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 23,75

Khối  A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302N

Điểm chuẩn:

Khối A00: 21,75

Khối A01, D01, D90: 22,25

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303C

Điểm chuẩn: 

Khối A00: 25,50

Khối A01, D01, D90: 26,00

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,50

Khố A01, D01, D90: 25,00

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,00

Khối A01, D01, D90: 24,50

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202N

Điểm chuẩn:

Khối A00: 23,25

Khối A01, D01, D90: 23,75

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7510203C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,85

Khối A01, D01, D90: 25,35

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,00

Khố A01, D01, D90: 26,50

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 23,25

Khối A01, D01, D90: 23,75

Công nghệ kỹ thuật in

Mã ngành: 7510801C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 20,25

Khối A01, D01, D90: 20,75

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 26,25

Khối A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ may

Mã ngành: 7540204C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 19,25

Khối A01, D01, D90: 19,75

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 20,50

Khối A01, D01, D90: 21,00

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480108C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 25,50

Khối A01, D01, D90: 26,00

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,25

Khối A01, D01, D90: 24,75

Kế toán

Mã ngành: 7340301C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 23,75

Khối A01, D01, D90: 24,25

Thương mại điện tử

Mã ngành: 73340122C

Điểm chuẩn:

Khối A00: 25,50

Khối A01, D01, D90: 26,00

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406C

Điểm chuẩn:

Khối A00, B00: 19,75

Khối D07, D90: 20,25

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101C

Điểm chuẩn:

Khối A00, B00: 24,50

Khối D07, D90: 25,00

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401C

Điểm chuẩn:

Khối A00, B00: 25,00

Khối D07,D90: 25,50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 23,75

Khối A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 23,00

Khối A01, D01, D90: 23,50

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303A

Điểm chuẩn: 

Khối A00: 25,00

Khối A01, D01, D90: 25,50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 23,75

Khối A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 23,00

Khố A01, D01, D90: 23,50

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7510203A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,25

Khối A01, D01, D90: 24,75

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 25,25

Khối A01, D01, D90: 25,75

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 19,50

Khối A01, D01, D90: 20,00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 25,75

Khối A01, D01, D90: 26,25

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101A

Điểm chuẩn:

Khối A00, B00: 23,00

Khối D07, D90: 23,50

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480108A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 25,00

Khối A01, D01, D90: 25,50

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 20,25

Khối A01, D01, D90: 20,75

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601A

Điểm chuẩn:

Khối A00: 24,00

Khối A01, D01, D90: 24,50

Lời kết: Trên đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM mới nhất hiện nay. 

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.